Desillusiun pigls organisatours dall’Agrischa

La fegn d’emda passada ò gia li l’Agrischa a Lantsch. Igl è stada la sagonda da chest onn. La festa ò tratg pi paca gliout tgi spitgia. La FMR ò visito l’occurenza e tschartgea igls muteivs per la mancanza da giasts. Sonda bung 300 giasts, dumengia tranter 600 e 700. Chegl dat en total dad angal 1000 persungas tgi on catto la veia a l’Agrischa tgi ò gia li ainten l’arena da biatlon. Leger vinavon:

Lq 2021 08 16