Il rumantsch sco blockbuster en il Cussegl naziunal

Tge resta da l’intermezzo rumantsch da Martin Candinas sco president dal Cussegl naziunal? Avant in onn è Martin Candinas vegnì elegì sco president dal Cussegl naziunal. Atgnamain è l’elecziun  stada ina formalitad, damai che quest uffizi vegn repartì en roda tranter las partidas. E tuttina, per blers en Rumantschia è quell’elecziun stada insatge spezial. Leger vinavon: https://www.rtr.ch/cultura/martin-candinas-il-rumantsch-sco-blockbuster-en-il-cussegl-naziunal