Maraton da sesidas cun «enorm plaschair»

Martin Candinas sbriga tras la Wandelhalle. El vegn gist dad ina sesida ed en mes’ura cumenza gia la proxima. Il «pli aut Svizzer» ha reservà ina mes’ura per la FMR che less savair tge ch’in president dal Cussegl naziunal traffica atgnamain l’entir di. MartinCandinas tradescha ses program da quest glindesdi. Il pli aut Svizzer leva e sa semtga per in lung di. El n’ensolva nagut, el n’ensolva mai. Leger vinavon: